อัตตราค่าขนส่งสินค้าจีน

     

คำนวณค่าขนส่ง จีน-ไทย

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
KG
     
     
กว้าง (cm.)   ยาว (cm.)   สูง (cm.)
         
 X   X 
         
 =           ปริมาตร
     
     
     
รวมค่าขนส่ง จีน-ไทย 0 บาท
     
     
*การคำนวณค่าขนส่งนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท
     
คิดราคาตามปริมาณสินค้า
เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาสินค้า 1 คิว ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 150 kg
วิธีการคำนวณ
กว้าง*ยาว*สูง
คิดราคาตามน้ำหนักสินค้า
เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก สินค้า 1 คิว ที่มีน้ำหนักเกิน 150 kg

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**